top of page

Filmade föredrag

ATT SE HEMMA I SOFFAN

MUSIK- och KULTURHISTORIA presenterad på ett nytt sätt - både pedagogiskt och dramatiskt.

Sätt dig till rätta hemma i soffan eller vid datorn och följ med mig in i musikens vindlande, svindlande historia.

 

För närvarande kan jag erbjuda digitala föredrag om Birger SjöbergPovel RamelCornelis Vreeswijkthe BeatlesEvert TaubeKarl Gerhard samt Musik i Norden. Alla föredrag är fyllda av fantastisk musik och geniala texter.

Här nedan följer "trailers" och korta klipp från några av mina filmade föredrag och serier.
För information om hur du beställer
SE HÄR

Den karnevaliske Povel Ramel - 

- NARR OCH FILOSOF

Povel Ramel var en av 1900-talets mest framstående underhållare. Med sina lekfullt rebelliska parodier och pastischer gycklade han den förstelnade kulturen i efterkrigstidens Sverige. Men mitt i allt det crazyartade fanns också en ovanligt innerlig hyllning till livet. Hur kom det sig att han blev denna märkliga blandning av narr och filosof? Följ med på en resa i historien där vi spårar rötterna till Povels unika konstnärskap. Tid: ca 1 timme

Birger Sjöbergs liv och föreställning

ETT SMÅSTADSDRAMA MED VERKLIGHETEN SOM FOND

Birger Sjöberg är en av de största och mest särpräglade inom svensk litteratur och viskonst. På ett till synes oförklarligt sätt gick han från Fridavisornas underfundiga småstadsidyll till det omstörtande sönderbrutna språket i Kriser och kransar. Men egentligen präglas hela Sjöbergs författarskap av dramatik – under ytan och mellan raderna. Sjöberg levde också under ett dramatiskt skede då det moderna Sverige bröt fram och världskriget omkullkastade det gamla Europa. I den här föreläsningsserien pågår ”dramat” på flera plan – i diktens småstad, i Birger Sjöbergs liv och i den stora världen. Det här är en hel föreläsningsserie i fem delar om sammanlagt ca fem timmar.

Musik i Norden

 FRÅN 1500-TALET TILL NUTID

Musiken i Norden är en föreläsningsserie i åtta delar, med tyngdpunkt på Sverige. Från medeltid till nutid granskas olika musikmiljöer, från slott till koja, från kyrka till dansbana. 1. Musikliv i Norden under 1500- och 1600-talen 2. Övergång mellan tidigmodern och senmodern tid 3. Formandet av nationell identitet 4. Nationalromantiken blomstrar 5. Industrialisering och musiklivets demokratisering 6. Modernitet och folkhemsbygge 7. Brytningstid 8. Globalisering och individualisering

God afton, vackra mask

NARREN KARL GERHARD

Karl Gerhards elegant bitska kupletter utgör något av essensen av begreppet "satir". Vi förknippar gärna hans gestalt med det mondäna tidiga 1900-talet, men rötterna till Karl Gerhards satirstil och gäckande artistpersona kan spåras långt tillbaka i tiden. I all sin elegans personifierar han en av alla tiders och kulturers viktigaste symbol - narren. I det här föredraget berättar Johanna Broman Åkesson om narrens historia fram till Karl Gerhard och pekar på några av hans mest narraktiga drag. Ca 1 timme

Evert Taubes vallfart 

- EN RESA I LIVETS OCH KONSTENS TJÄNST

Rörelsen, resandet är centralt i Evert Taubes konstnärskap, men inte bara fysiskt, geografiskt. Under hela sitt liv var han på upptäcktsfärd både i tid och rum, ständigt sökande ljuset. I det här föredraget gör jag nedslag i Taubes "universum", besöker några viktiga miljöer och berättar om kulturströmningar som format Evert Taube. Föredraget är delvis en bearbetning av min föreläsningsserie: "Evert Taubes universum", en serie på sex föreläsningar à 90 minuter där jag berättar om Taubes konstnärskap ur en mängd olika perspektiv och teman.

undefined-high.gif

Cornelis Vreeswijk

- DEN GRÄNSÖVERSKRIDANDE

Cornelis Vreeswijk var en outsider och narrfigur med många skepnader, både musikaliskt och som människa. Lika skör och ömsint som frän och burlesk. Som en av visrenässansens centralfigurer under 60-talet förde han den svenska vistraditionen in i en ny epok. Olika sekel, världar och genrer rymdes i hans visor, men uttrycket var inte likt någon annans. Ett föredrag i två delar. Första delen tar upp Cornelis bakgrund och uppväxtår och de influenser som formade honom till artisten Cornelis Vreeswijk.

The_Beatles_and_Lill-Babs_1963.jpg

The Beatles

BANBRYTARE OCH TRADITIONSBÄRARE

Ingen populärmusikalisk grupp eller enskild artist har varit så banbrytande och fått så långtgående inflytande som The Beatles. Som populärkulturellt fenomen var de kanske den viktigaste katalysatorn för 60-talets sociokulturella revolution vilken kom att omkullkasta den ”gamla världsordningen” och bana väg för en ny antiauktoritär tidsanda över hela Västvärlden. Samtidigt var the Beatles konstnärskap djupt förankrad i den brittiska kulturen och rymmer en mängd stiltraditioner. Vad var bakgrunden till gruppens framgångsrika karriär, hur utvecklades den, vilka influenser och konsekvenser fick den? Serien följer både gruppmedlemmarnas liv och den stora samhällsutvecklingen men i centrum finns deras musik, texter och artisteri. Digital föreläsningsserie om sex delar, sammanlagt ca sex timmar. 1. Prolog – före the Beatles 2. Den glada tiden 3. Den sökande tiden 4. Den revolterande tiden 5. Den resignerade tiden 6. Epilog – efter the Beatles

Mer information om filmade föredrag...

Vid köp av visning kan medlemmarna i en förening eller ett sällskap se föredragen under en begränsad period när de vill och hur många gånger de vill på sin egen dator, surfplatta eller mobil. Filmerna kan också "castas" till en TV.

 

Föreningen behöver inte ladda upp filmen till någon server eller hemsida. Jag har en egen Vimeosida där filmerna finns tillgängliga via kod och lösenord.

 

Även privatpersoner kan köpa visningsrättigheter för eget bruk.

 

KONTAKTA MIG för mer information.

bottom of page