top of page
1847862-9739562-t0qiks302o.png

Balladen om herr Rosenblom

DEN GÄCKANDE NYCKELFIGUREN ULF PEDER OLROG

Bakom skalden Rosenbloms mask blev Ulf Peder Olrog folkkär med sina ”schlagerparodier”. Men han var också en seriös forskare och radioarbetare som kom att få en nyckelroll i utvecklingen av svenskt musikliv. I alla sina ”roller” var han nytänkande och gränsöverskridande. Men vem var Olrog bakom masken?

 

Tid: ca 1,5 timme

På bilden Ulf Peder Olrog. Wikimedia Commons

Gustav_Fröding.jpg

Stänk och flikar ur Gustaf Frödings liv och konstnärskap

Få svenska poeter har uppvisat en så skiftande ”röst” som Gustaf Fröding, en röst som växlade mellan högt och lågt, skratt och allvar och samtidigt var genuint personlig. Själv kämpade han för att få ihop sitt eget splittrade jag och tillvarons brokiga ”stänk och flikar”. Den här föreläsningen är ett personligt porträtt av Gustaf Frödings mångfacetterade person och konstnärskap, gestaltat i ord, bild och musik.

 

Tid: 1,5 timme

På bilden Gustaf Fröding, 1896.

Wikimedia Commons

Vakna med en sommarsjäl

ELISABET HERMODSSON

Elisabet Hermodsson var en gränsöverskridande konstnär vars hela livsgärning gick ut på att förena, skapa enhet. Bristen på helhetstänkande och sammanhang i samhället såg hon som ett hot mot människan och naturen. Men konsten kan fungera som en ”synvända” menade Hermodsson.

 

Tid: ca 1,5 timme

 Bild från skivomslag till Vakna med en sommarsjäl

Georg Riedel

Med vidöppna dörrar i musikens värld

En basist hamnar ofta lite i bakgrunden, dold bakom solisterna. Men basisten har egentligen en central roll i orkestern, som den som ”grundar” och ”driver” musiken. Georg Riedel har för många varit något av en doldis, mest känd för Idas sommarvisa. Men Georg Riedel rörde sig över vidsträckta musikaliska landskap och kan räknas som en av de mest tongivande i det svenska musiklivet under andra hälften av 1900-talet. I det här föredraget följer vi Georg Riedels hisnande musikaliska livsresa från Böhmen till Sverige, genom jazz, konstmusik, barnvisor, körverk och filmmusik.

 

Tid: ca 1 timme

Foto av Noomi Riedel, Wikipedia commons - 

Med ögon känsliga för grönt

BARBRO HÖRBERG

 skivomslag till Vakna med en sommarsjäl

Tid: ca 1,5 timme

 Bild från skivomslag till med ögon känsliga för grönt

Visor svarta och röda

LARS FORSSELL

Tid: ca 1,5 timme

På bilden Lars Forssell, ca 1960. Wikimedia Commons

Från Molom till Annorstödes

OM VISPOETEN ALF HAMBE

Nu ger vi oss ut på resa i Alf Hambes förunderliga värld, där sagan får liv och verkligheten är förtrollad. En resa genom sekel, över haven och ut i rymden. Men utan att egentligen lämna den lilla pojken i fönstret i Rävinge by, han som väntar på luffaren med den magiska unikaboxen...

 

Tid: ca 1,5 timme

På bilden Alf Hambe, 2011. Wikimedia Commons

Det ligger ett land långt borta

OM ENSAMSEGLAREN OLLE ADOLPHSON

Olle Adolphson föddes rakt in i kändisskapet, slog igenom tillsammans med Beppe Wolgers med nyskapande kabarévisor under 50-talet, och blev en av de riktigt stora namnen under den svenska visvågen. Ändå finns något gåtfullt hos Olle Adolphson. ”Tystnaden smyger som en katt” genom hela hans konstnärskap.

 

Tid: ca 1,5 timme

Olle Adolphson 1963. Foto: Bengt H Malmqvist. Wikimedia Commons

God afton, vackra mask

OM KARL GERHARD OCH NARREN

Karl Gerhards elegant bitska kupletter utgör något av essensen av begreppet "satir". Vi förknippar gärna hans gestalt med det mondäna tidiga 1900-talet, men rötterna till Karl Gerhards satirstil och gäckande artistpersona kan spåras långt tillbaka i tiden. I all sin elegans personifierar han en av alla tiders och kulturers viktigaste symbol – narren.

 

Det här föredraget handlar delvis om narrens vindlande historia, delvis om Karl Gerhards anknytning till narren och det karnevaliska.

 

Tid: ca 1,5 timme

Föredraget finns också att beställa i digital form, ca 1 timme.

Karl Gerhard, 1951. Wikimedia Comomons

Bellmans "blixtrande öga"

Carl Michael Bellman fångade 1700-talets tidsanda på ett unikt sätt. Hans egen blick är ständigt närvarande. Visorna är fyllda av bilder, scener och detaljer som han pekar ut, målar fram och uppmanar oss att SE. Genom hans ögon får vi en inblick i 1700-talets verklighet och illusioner, där flera "världar" förenas – det himmelska och jordiska, det burleska och sublima till sinnliga, levande tablåer. Hur gjorde han och varifrån fick han sin inspiration?

 

Tid: ca 1,5 timme

CM Bellman målning av Per Krafft, 1779. Wikimedia Commons

Bakom heta hjärtat mitt

SÖKAREN DAN ANDERSSON

Dan Anderssons korta liv präglades av ett rastlöst sökande men också en glupande livsaptit. Kluven mellan finnmarken och det moderna konstnärslivet i Stockholm kände han sig aldrig riktigt hemma någonstans, ständigt i rörelse, längtande bort – och hem. Men hans rotlöshet bidrog till en stark medkänsla för andra i utanförskap och gav hans poesi en märklig inre glöd som aldrig slocknat.

 

Tid: 1,5 timme

D_Andersson.jpg

På bilden Dan Andersson, 1917. Wikimedia Commons

800px-Fritz_Sjöström_edited.jpg

Visor i närheten

FRITZ SJÖSTRÖM

Tid: ca 1,5 timme

På bilden Fritz Sjöström Wikimedia Commons

Humla i skägget

ETT PROGRAM OM VISDIKTAREN BEPPE WOLGERS

Beppe Wolgers var en nyckelperson i svensk kultur under 1950- och 60-talen. En av kabaréns pionjärer, ett provocerande skägg i TV, poet och barnboksförfattare, revyskapare och aktör, men framförallt – en av de mest särpräglade och älskade textförfattarna, som suddade ut gränserna mellan schlager, jazz och visa. Om hans underfundiga texter och samarbeten med Olle Adolphson, Povel Ramel, Monica Zetterlund och Gals and Pals berättar Johanna Broman Åkesson, fil dr i musikvetenskap, som skrivit böcker om Povel Ramel och äldre svensk populärmusik.

 

Tid: 1,5 timme

På bilden Beppe Wolgers i Beppes godnattstund, 1968. Wikimedia Commons

Fridolins lustgård

ERIK AXEL KARLFELDT

Tid: 1,5 timme

På bilden Erik Axel Karlfeldt, målning av Anders Zorn, 1906. Wikimedia Commons

Katten blåser i silverhorn

LENNART HELLSING

Tid: ca 1,5 timme

På bilden Lennart Hellsing, 2011. Wikimedia Commons

Hasse och Tage

HUMORISTISKA HUMANISTER

Det nästan 30-åriga samarbetet mellan Hans Alfredson och Tage Danielsson utgör en epok i svensk nöjeshistoria. Genom sina revyer och filmer speglade och kommenterade de tidens stora samhällsförändringar på ett spexartat och skarpt satiriskt sätt men alltid med en grundläggande tro på humanism och godhet.

 

Tid: ca 1 timme

Hasse_Tage_Apollo.jpg

På bilden Hasse och Tage 1959. Wikimedia Commons

En döddansares visor

SÄRLINGEN OCH FOLKSKALDEN NILS FERLIN

Nils Ferling sällar sig till litteraturhistoriens långa rad av självförbrännande poeter. Men ingen har som han fångat livets stora frågor så kongenialt enkelt och ömsint sorglustigt. Just därför blev han också en av Sveriges mest älskade och citerade poeter någonsin. Fil dr Johanna Broman Åkesson berättar i ord, ton och bild.

 

Tid: 1,5 timme

På bilden Nils Ferlin, 1943. Wikimedia Commons

Povel_Ramel,_1955.jpg

Den karnevaliske Povel Ramel

NARR OCH FILOSOF

Povel Ramel var en av 1900-talets mest framstående underhållare. Med sina lekfullt rebelliska parodier och pastischer gycklade han den förstelnade kulturen i efterkrigstidens Sverige. Men mitt i allt det crazyartade fanns också en ovanligt innerlig hyllning till livet. Hur kom det sig att han blev denna märkliga blandning av narr och filosof? Följ med på en resa i historien där vi spårar rötterna till Povels unika konstnärskap.

 

Tid: ca 1 timme

Föredraget finns också att beställa i digital form, ca 1 timme.

På bilden Povel Ramel, 1955. Wikimedia Commons

Allan-Edwall-352043385244.jpg

Färdknäpp

ALLAN EDWALL

Allan Edwall gör en exceptionell klassresa från brukssamhället Hissmofors i Jämtland till Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm, men brukssamhällets anda och kultur lever kvar i honom som en klangbotten genom hela hans rastlösa liv och mångfacetterade konstnärskap. 

Tid: ca 1,5 timme.

På bilden Allan Edwall, mitten av 60-talet. foto: Gunnel von Essen. Wikimedia Commons

Evert Taubes Himlajord

Under hela sitt liv var Evert Taube på upptäcktsfärd både i tid och rum, ständigt sökande ljuset, glädjen och gemenskap över gränser. Och som en röd tråd genom hela hans svindlande konstnärskap finns samhörigheten mellan människa och natur. Vad var bakgrunden till Taubes livsbejakande, holistiska filosofi?

 

Tid: ca 1,5 timme

Jag har också ett digitalt föredrag om Evert Taube, ca 1 timme.

Evert_Taube-Gullers 1953.jpg

På bilden Evert Taube, 1953. Wikimedia Commons

Cornelis Vreeswijk

DEN GRÄNSÖVERSKRIDANDE

Cornelis Vreeswijk var en outsider och narrfigur med många skepnader, både musikaliskt och som människa. Lika skör och ömsint som frän och burlesk. Som en av visrenässansens centralfigurer under 60-talet förde han den svenska vistraditionen in i en ny epok. Olika sekel, världar och genrer rymdes i hans visor, men uttrycket var inte likt någon annans.

 

Tid: 1,5 timme

Föredraget finns också i digital form, två delar ca 2 timmar.

Cornelis_1966.jpg

På bilden Cornelis Vreeswijk, 1966. Wikimedia Commons

Birger Sjöbergs liv och dikt

FRÅN FRIDAS VISOR TILL KRISER OCH KRANSAR

Birger Sjöberg är en av de största och mest särpräglade inom svensk litteratur och viskonst. På ett till synes oförklarligt sätt gick han från Fridavisornas underfundiga småstadsidyll till det omstörtande sönderbrutna språket i Kriser och kransar. Men egentligen präglas hela Sjöbergs författarskap av dramatik – under ytan och mellan raderna.

 

Tid: 1,5 timme

Birger Sjöberg finns även i digital form, fem delar ca 5 timmar.

På bilden Birger Sjöberg, 1923?. Wikimedia Commons

Vill Du ha mitt nyhetsbrev?

Tack för ditt intresse!

bottom of page