top of page

Om mig

JOHANNA BROMAN ÅKESSON

Jag växte upp på landet utanför Sandviken, mitt i skogen. Vi bodde tre generationer på en gård där ”det gamla Sverige” dröjt sig kvar i skarp kontrast till den moderna tid som vi unga mötte i samhälle och massmedia. Jag utbildade mig till kulturvetare och doktorerade så småningom i musikvetenskap (med en avhandling om Povel Ramel). Som forskare, skribent och föreläsare har jag alltid dragits till historiens ”gränstrakter” och brytningstider, liksom till gräns- och genreöverskridande konstnärer av olika slag. ”Gycklare och poeter” är epitet som sammanfattar många av de visskapare, revymakare och diktare som jag kommit att syssla med, både svenska och utländska. Sedan tio år tillbaka är jag frilansande föreläsare och har utvecklat ett personligt sätt att ”porträttera” och levandegöra konstnärer och deras tid, genom en syntes av bilder, texter, musik och gestaltande läsning. Titt som tätt skriver jag artiklar och recensioner och driver ett litet ”bokmakeri” med grafisk formgivning och förlagsverksamhet.

KORT FAKTA

  • Fil dr i musikvetenskap vid Stockholms universitet

  • Kulturvetarexamen vid Uppsala universitet

  • Film- och videolinje på Kulturama

  • Musiklinje på Västerbergs folkhögskola

 

  • Tjugo års erfarenhet av att undervisa och föreläsa inom universitet, senioruniversitet, grundskola, studieförbund, föreningar och sällskap.

  • Ledamot i Svenska Visakademien

  • Medlem i Sveriges Författarförbund.

  • Formger böcker och driver bokförlaget Sköna konster

  • Skribent (se nedan)

Timbres-poste

Böcker och artiklar:

Min avhandling heter Med Gårdagens Dörr på glänt – Povel Ramel och melodins epok. Jag har också skrivit en kortare bok om Povel Ramel och musiken och en liten versbok, Om natten i ett vaket nunnekloster – ABC för vuxna barn.

 

Jag har skrivit artiklar i tidskrifter som Parnass, Viser/Visor och Respons och medverkat i Nationalencykopedin. Jag är också återkommande skribent i Sverker, Povel Ramel-sällskapets medlemstidning. 

LÄS EXEMPELVIS: Essä: UTOPI OCH DYSTOPI I MUSIKENS VÄRLD, Tidskriften Respons nr 3:2022

bottom of page