Föredrag

våren 2019

Blommig falukorv

Musikalisk meny

Nu är vårens föreläsningar över. Information om höstens föreläsningar kommer i augusti.


I vår har jag hållit två föreläsningsserier vid Senioruniversitetet i Stockholm:

Evert Taubes universum och

Musiken i historien: Wienklassicismen och Romantiken


Jag har också rest runt i landet och hållit föredrag om:

Carl Michael Bellman,

Povel Ramel och

Hasse och Tage

Skrolla ner så presenterar jag dem.


Eller kika på tidigare föredrag jag haft under MER ATT BERÄTTA.

Föredragens karaktär

Jag vill väcka tankar och nyfikenhet, och ge liv åt historien. Jag vill berätta om den tidsanda som musiken och texterna formades i, men också beröra det tidlöst sublima i konsten. Humor och glädje tar jag på allvar.


Mina föredrag är en blandning mellan historielektion, essä och kåseri, där historiska panoreringar varvas med inzoomningar, stickspår, analyser och egna tolkningar. Jag vill beröra många sinnen och kombinerar bildkonst, lyrik och musikinslag.


Jag vill upplösa invanda genreuppfattningar och hoppar fritt mellan finkultur och populärkultur liksom mellan olika konstformer, epoker och stilar.


Kulturhistoria är viktigt; där finns nycklar till vår egen tid, eller som jag brukar säga Vi går i det förflutnas fotspår....

Det är bra att tänka lite upp-och-ner ibland.

Hasse och Tage

humoristiska humanister

Det nästan 30-åriga samarbetet mellan Hans Alfredson och Tage Danielsson utgör en epok i svensk nöjeshistoria. Genom sina revyer och filmer speglade och kommenterade de tidens stora samhällsförändringar på ett spexartat och skarpt satiriskt sätt men alltid med en grundläggande tro på humanism och godhet.

Hans Alfredson och Tage Danielsson poserar med klangspelet Apollo på vilket melodierna till revyn Doktor Kotte slår till eller Siv Olson komponerades, 1959.
Hans Alfredson och Tage Danielsson poserar med klangspelet Apollo på vilket melodierna till revyn Doktor Kotte slår till eller Siv Olson komponerades, 1959.

Evert Taubes universum

Evert Taube med luta 1953
Evert Taube 1953

Nationalskalden Evert Taube behöver knappast någon presentation, ändå är han både som vispoet och människa märkligt svårfångad. Ingen skald har som Taube färgat vår bild av ”det svenska”, samtidigt är det svårt att hitta ett mer universellt konstnärskap än hans. Som ung bohem och äventyrare kom Taube att präglas av det tidiga 1900-talets motsägelser och kontraster; i hans visor och texter blandas nationalromantiska och kosmopolitiska drag, liksom det svenska med det exotiska, det arkaiska med det visionära. Genom hela sitt liv var han gränsöverskridande; liv och dikt smälte samman, liksom genrer, tider och världar. Det enda konstanta var Taubes egen rastlösa livsaptit vilket gör hans konstnärskap sällsynt levande.

I denna föreläsningsserie är Evert Taubes mångfacetterade visdiktning i centrum, men vi möter också flera av hans föregångare och förebilder, inspirationskällor från avlägsna tider och främmande kulturer liksom de som tolkat och inspirerats av Taube.


Föreläsningsserie vid Senioruniversitetet i Stockholm.

”Blixtrande öga”

om sensationer, visioner, illusioner och konkretioner i Bellmans visor.

Carl Michael Bellmans visor rymmer ofta flera lager av måleriska världar, både realistiska och surrealistiska, både sköna och groteska. Hur levandegör och gestaltar han dessa världar? Vilken relation har hans viskonst till bildkonsten? I den här föreläsningen kåserar jag om Bellman och seendet.


VAR & NÄR?

15 mars - Föreningen Stigberget, Stockholm

Carl Michael Bellman, porträtterad av Per Krafft 1779.
Carl Michael Bellman, porträtterad av Per Krafft 1779.
Povel Ramel, 1955
Povel Ramel, 1955

Den karnevaliske

Povel Ramel

Narr och filosof

Povel Ramel var en av 1900-talets mest framstående underhållare. Med sina lekfullt rebelliska parodier och pastischer gycklade han den förstelnade kulturen i efterkrigstidens Sverige. Men mitt i allt det crazyartade fanns också en ovanligt innerlig hyllning till livet. Hur kom det sig att han blev denna märkliga blandning av narr och filosof? Följ med på en resa i historien där vi spårar rötterna till Povels unika konstnärskap.

VAR & NÄR?

4 feb – Odontologiska Sällskapet

7 feb – Skara senioruniversitet

20 mars - Sjöstadens hembygdsförening

22 mars - PRO Kultur Uppsala

28 mars - Eskilstuna SeniorUniversitet

Musiken i historien

Klassicismen & romantiken

Frederick the Great plays flute in his summer palace Sanssouci, with Franz Benda playing violin, Carl Philipp Emanuel Bach accompanying on keyboard, and unidentified string players; painting by Adolph Menzel (1850–52)

Kursen ger kunskap om den västerländska musikens historia ur ett kultur- och idéhistoriskt perspektiv där musiken sätts i relief till det omgivande samhällets övriga kulturyttringar och sociopolitiska strömningar. Vi behandlar tiden från mitten av 1700-talet till och med 1800-talet, i huvudsak de perioder som brukar kallas wienklassicismen och romantiken. Fokus ligger på noterad musik.


Föreläsningsserie vid Senioruniversitetet i Stockholm.